Hội cựu sinh viên nước ngoài

Nhiệm vụ đào tạo cho sinh viên nước ngoài được bắt đầu vào năm 1952, đã có 2 sinh viên Albania và 2 sinh viên Bulgari tốt nghiệp khóa đầu tiên này. Từ đó đến nay đã có 3677 sinh viên nước ngoài nhận được chứng chỉ tốt nghiệp (tính đến tháng 9 năm 2015).

Hội cựu sinh viên là một thành phần quan trọng và không thể thiếu của trường. Đây là một nơi để kết nối giữa các sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên để giao lưu, học tập, bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Đó là một nơi để tôn vinh lịch sử của các sinh viên đã từng học tập tại trường, bắt đầu với khóa sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1951. Tất cả các sinh viên đã và đang học tập tại trường tổng hợp kỹ thuật điện đều được chào đón trong hội cựu sinh viên. Chúng tôi tin rằng, sự tham gia ngày càng đông đảo của các cựu sinh viên sẽ tăng cường uy tín cho trường đại học, và củng cố mối liên kết giữa các trường đại học và cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng, các sinh viên tốt nghiệp sẽ sử dụng những kiến thức và năng lực được đào tạo trong thời gian học tập tại trường để đạt được những mục tiêu và thành công trong cuộc sống của họ. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện của các cựu sinh viên sẽ chỉ ra rằng thời gian học tập, sáng tạo và phát triển các kỹ năng tại nhà trường là hết sức bổ ích.