Hướng tới mục tiêu lọt vào top 100 của thế giới của trường ĐHKTTH Điện Xanh Petecbua

Hướng tới mục tiêu lọt vào top 100 của thế giới của trường ĐHKTTH Điện Xanh Petecbua

Leti đã là một trong top 15 các trường đại học tại  Nga được Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga xếp hạng về  khoản kinh phí được cung cấp cho chương trình TOP 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Để đạt được mục tiêu này Đại học của chúng tôi sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ nhà nước. Tổng kinh phí của dự án sẽ lên đến 9 ngàn triệu rúp.

Mais informações sobre o programa (em inglês).

 Chương trình tăng khả năng cạnh tranh của Saint Petersburg Đại học Kỹ thuật điện "Leti".

 ROAD MAP cho thực hiện Chương trình nhằm mục đích để cải thiện năng lực cạnh tranh của Đại học thuật điện St Petersburg "ETU" giữa các trường hàng đầu về nghiên cứu và giáo dục toàn cầu, Giai đoạn năm 2013- 2020 .

 Kế hoạch hành động để thực hiện chương trình tăng năng lực cạnh tranh.