KHOA KỸ THUẬT VÔ TUYẾN VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

11.03.01 – Kỹ thuật vô tuyến

Sinh viên được nghiên cứu các hệ thống và kỹ thuật vô tuyến, sử dụng công nghệ vô tuyến điện tử. Sinh viên được tham gia thiết kế hệ thống và thiết bị vô tuyến trên cơ sở lý thuyết dao động, sóng điện từ, được nghiên cứu và thiết kế các bộ thu phát vô tuyến.

Chương trình đào tạo:

 • Hệ thống vô tuyến điện tử
 • Hệ thống truyền thu phát sóng và xử lý tín hiệu vô tuyến điện tử
 • Kỹ thuật vô tuyến truyền hình

11.03.02 –  Công nghệ và hệ thống thông tin liên lạc

Sinh viên được nghiên cứu các hệ thống và thiết bị kỹ thuật thu phát tín hiệu dạng ký tự, sóng, dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh bằng kết nối dây, không dây hoặc hệ thống quang học.

Chương trình đào tạo:

 • Hệ thống thông tin di động
 • Hệ thống thông tin và truy nhập vô tuyến

11.03.03 –  Thiết kế và công nghệ thiết bị điện tử

Sinh viên được nghiên cứu các thiết bị vô tuyến điện tử, quy trình sản xuất, trang bị công nghệ, tài liệu thiết kế, phương pháp và cách thức điều khiển và thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và bảo quản thiết bị điện tử.

Chương trình đào tạo :

 • Kỹ thuật thông tin trong thiết kế thiết bị vô tuyến điện tử
 • Kỹ thuật thông tin trong thiết kế thiết bị siêu cao tần

11.05.01 –  Hệ thống và tổ hợp vô tuyến điện tử (đào tạo kỹ sư 5.5 năm)

Sinh viên được nghiên cứu các phương pháp phân tích mạch điện một chiều và xoay chiều, phương pháp đo đặc trưng của mạch và tín hiệu, đánh giá độ chính xác và tin cậy, thiết kế sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý của các hệ thống và tổ hợp vô tuyến điện tử, ứng dụng các chương trình biên tập và xử lý ảnh, bản vẽ kỹ thuật.

KHOA ĐIỆN TỬ (FEL)

11.03.04 –  Điện tử và điện tử nano

Sinh viên biết cách thiết kế thiết bị điện tử, lập trình vi xử lý, thiết kế sơ đồ khối bằng gói chương trình phục vụ, tự động hóa thiết bị điện tử, thiết lập mô hình và thuật toán cho các quá trình vật lý

Chương trình đào tạo:

 • Vật lý điện tử
 • Điện lượng tử và quang điện
 • Vi điện tử và điện tử chất rắn
 • Thiết bị điện tử
 • Công nghệ nano trong điện tử

28.03.01 –  Kỹ thuật nano và vi mạch

Sinh viên tốt nghiệp nắm được cách tính toán, mô phỏng, thiết kế vật liệu cấu trúc nano, sản phẩm và thiết bị trên nền tảng lý thuyết.

Trường Đại học kỹ thuật Điện xếp thứ năm trên thế giới về công nghệ nano.

Chương trình đào tạo:

 • Cơ bản về kỹ thuật vi mạch và nano
 • Thiết kế và công nghệ vi mạch và nano

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TIN HỌC (FKTI)

01.03.02 –  Toán tin ứng dụng

Sinh viên tốt nghiệp nắm được cách nghiên cứu mô hình các hệ thống, quá trình khoa học và kỹ thuật phức tạp, thiết kế chương trình đảm bảo cho hệ thống máy tính thế hệ mới, thiết kế chương trình đảm bảo mạng máy tính, nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu ảnh và thị giác máy tính.

27.03.04 –  Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

Chuyên nghành bao gồm kiến thức về lý thuyết điều khiển, công nghệ thông tin, lập trình, đồng thời sinh viên có thể tham gia quá trình thiết kế, thiết lập, điều khiển các hệ thống điều khiển cục bộ và phân phối

Sinh viên nắm được cách thiết kế hệ thống điều khiển bằng hệ thống CAD, thiết kế chương trình vi xử lý, điều khiển logic lập trình được, và máy tính cá nhân, thiết kế hệ thống SCADA độ phức tạp khác nhau.

09.03.01 –  Tin học và kỹ thuật tính toán

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kỹ thuật thiết kế thuật toán và chương trình, lý thuyết cơ bản về máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, và cơ sở dữ liệu, phương pháp và kỹ thuật đồ họa máy tính và đảm bảo thông tin. Nắm vững phong cách thiết kế ngôn ngữ bậc cao, quản trị hệ điều hành

Chương trình đào tạo:

 • Hệ thống thiết kế tự động
 • Máy tính, tổ hợp hệ thống và mạng

09.03.02 –  Hệ thống và công nghệ thông tin

Sinh viên nghiên cứu các công nghệ thông tin hiện đại, phương pháp và cách thức thu nhận thông tin; mạng thông tin, điều khiển các hệ thống kỹ thuật và sản xuất, bảo mật máy tính, kinh tế và quản trị.

Chương trình đào tạo:

 • Hệ thống và công nghệ thông tin
 • Hệ thống và công nghệ thông tin trong thương mại

27.03.03  –  Phân tích hệ thống và điều khiển

Sinh viên tốt nghiệp nắm được lý thuyết điều khiển, và mô hình hóa các quá trình, lý thuyết cơ bản về công thái học, tâm lý học, nhân trắc học và cơ sinh học. Nắm vững cách thiết kế các hệ thống khác nhau, trong đó có hệ thống giám sát và thông tin, thiết kế chương trình đảm bảo, giải quyết các bài toán điều khiển hệ thống động lực, ứng dụng phương pháp chẩn đoán tâm lý trong tiếp nhận thông tin tâm lý.

09.03.04  –  Kỹ thuật lập trình

Sinh viên tốt nghiệp nắm vững được cách thiết kế các phần tử của chương trình, thiết kế các chương trình thử nghiệm, ứng dụng phương pháp và phương thức điều khiển hoạt động kỹ thuật , quá trình của vòng đời chương trình.

10.05.01 –  Bảo mật máy tính (đào tạo kỹ sư 5.5 năm)

Sinh viên chuyên nghành bảo mật máy tính nắm vững các vấn đề bảo mật thông tin, sở hữu trí tuệ, kiến thức trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả. Sinh viên có kiến thức sâu rộng về toán học và kỹ thuật, kết hợp các hệ thống tự động bảo mật thông tin khác nhau.

KHOA ĐIỆN KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (FEA)

13.03.02 –  Điện năng lượng và điện kỹ thuật

Sinh viên tốt nghiệp nắm được phương pháp, mô hình và cách thức hoạt động giữa bộ biến đổi cơ năng, điện năng, nhiệt năng, tác động của các trường lên vật thể, cũng như phương pháp, cách thức sản sinh và phân phối điện năng. Sinh viên tốt nghiệp nắm được cách thiết kế sản phẩm kỹ thuật điện bằng cách sử dụng hệ thống của Autodesk và RTS, thiết kế máy điện và bộ biến đổi công suất.

Chương trình đào tạo:

 • Thiết lập và hệ thống kỹ thuật điện
 • Truyền động và tự động hóa.

27.03.04  –  Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

Sinh viên nắm được cách thiết kế hệ thống điều khiển sử dụng hệ thống CAD, viết chương trình cho vi xử lý, điều khiển logic lập trình được và máy tính cá nhân, ứng dụng công nghệ mạng nơ-ron, trí tuệ nhân tạo, thuật toán gen và hệ thống giám sát cho bài toán điều khiển.

Chương trình đào tạo:

 • Hệ thống và thiết bị kỹ thuật tự động hóa và điều khiển
 • Điều khiển hệ thống năng lượng điện tàu và tự động hóa tàu thủy
 • Hệ thống điều khiển tàu

KHOA ĐO LƯỜNG THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG Y SINH (FIBS)

12.03.01 –  Chế tạo thiết bị

Chương trình đào tạo kỹ sư có khả năng thiết kế dụng cụ đo lường thông tin, dẫn đường, laze, âm thanh, sử dụng trong giải quyết các bài toán thực tế và khoa học của đời sống con người.

12.03.04 –  Hệ thống và kỹ thuật y sinh

Sinh viên nắm được kiến thức về kỹ thuật và sinh học trong thiết kế và bảo trì thiết bị, hệ thống y tế, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị. Bộ môn là nơi đầu tiên ở nước Nga thành lập khoa học chuyên nghành về hệ thống và kỹ thuật y sinh, thiết lập một hệ thống thống nhất giữa người và thiết bị kỹ thuật

20.03.01 –  Bảo vệ môi trường

Chuyên nghành đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với hoạt động giám sát, kiểm tra bằng các hệ thống thông tin đo lường trên cơ sở điện tử và tin học. Sinh viên có khả năng dự báo hậu quả của việc gây ô nhiễm môi trường sống từ chất thải công nghiệp và sinh hoạt

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ (FEM)

38.03.02 –  Quản trị

Sinh viên tốt nghiệp nắm được phương pháp quản lý dự án, nguyên tắc tài chính và kiểm toán, phương pháp đánh giá giá trị và cơ cấu tổ chức. Nắm vững thiết kế sơ đồ tổ chức, đánh giá độ rủi ro, lợi nhuận và hiệu quả của các phương thức tài chính, thiết lập và phân tích các dạng thanh toán tài chính của tổ chức thương mại

Chương trình đào tạo:

 • Quản lý cải tiến công nghệ
 • Chông suy thoái và quản lý tài chính

27.03.02 –  Quản lý chất lượng

Sinh viên nắm được lý thuyết kinh tế cơ bản, quản trị chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, công nghệ và tổ chức sản xuất, chuyên nghành "Quản lý chất lượng" tương ứng với chương trình đào tạo của các trường đại học thuộc khối Liên minh châu Âu, sinh viên có thể học theo chương trình thạc sỹ tại các trường đại học thành viên theo chuyên nghành quản lý chất lượng (EMP TQM)

27.03.05 –  Cải tiến sản xuất

Sinh viên tốt nghiệp nắm được phương pháp nghiên cứu và mô hình hóa dự án, quá trình và hệ thống, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Sinh viên có khả năng kế hoạch và tổ chức sản xuất cải tiến sản phẩm, kiểm tra kỹ thuật, đưa ra thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN (GF)

42.03.01 –  Quảng cáo và quan hệ công chúng

Sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản về quản trị kinh doanh, marketing, quản lý thương hiệu, kế hoạch truyền thông và bản quyền, nguyên tắc phân bổ công việc, quảng cáo, tổ chức dịch vụ quảng cáo và dịch vụ quan hệ công chúng, phương pháp nâng cao hình ảnh.

45.03.02 –  Ngôn ngữ học

Sinh viên được nghiên cứu hai ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Đức hoặc tiếng Pháp, có khả năng, thiết lập và duy trì các mối liên hệ trong các lĩnh vực khác nhau. Có kỹ năng dịch thuật và phiên dịch tốt.

Chương trình đào tạo:

 • Lý thuyết và thực hành giao lưu văn hóa
 • Phiên dịch và dịch thuật học