Đại học hôm nay

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật Điện LETI mang tên Lenin được thành lập năm 1886 và là cơ sở giáo dục bậc đại học chuyên nghành điện đầu tiên ở châu Âu

Nhà trường có 7 khoa đào tạo chính quy ở tất cả các cấp cử nhân, thạc sỹ và kỹ sư. Đào tạo các nghành theo quy định của bộ giáo dục liên bang bao gồm: 21 nghành đào tạo cử nhân, 54 nghành đào tạo thạc sỹ và 2 nghành đào tạo kỹ sư.

Có 42 chuyên nghành đào tạo sau đại học. Hiện tại tại đại học tổng hợp kỹ thuật điện LETI có 323 nghiên cứu sinh tiến sỹ và 16 nghiên cứu sinh sau tiến sỹ (postdoc). Nhà trường hiện có 9 hội đồng bảo vệ ở 23 chuyên nghành. Hàng năm số nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình nghiên cứu khoảng 80.

Tại thời điểm hiện tại, nhà trường có 8000 sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên. Có 5 viện sỹ viện Hàn lâm khoa học, 20 người được trao các huân chương quốc gia và quốc tế cùng với hơn 200 giáo sư và tiến sỹ khoa học đang làm việc tại trường. Hàng năm có khoảng 2000 sinh viên tốt nghiệp theo các chuyên nghành đào tạo

Cơ sở vật chất, trung tâm nghiên cứu nhà trường bên cạnh 7 khoa đào tạo bao gồm: Trung tâm kỹ thuật (Technopark), 8 trung tâm giáo dục đào tạo, 5 viện nghiên cứu. Trung tâm Technopark hỗ trợ về mặt tài chính cho 38 công xưởng nhỏ của nhà trường. Tại các công xưởng nhỏ này của Technopark hàng năm có 300 giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh làm việc và nghiên cứu.

Có hơn 50 các doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao là đối tác chiến lược của nhà trường. Trong các đối tác nước ngoài, nhà trường đang hợp tác với 19 xí nghiệp công nghiệp lớn, 10 viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, 63 trường đại học từ 23 nước khác nhau trên thế giới.

Năm 2013 trường đại học tổng hợp kỹ thuật Điện LETI mang tên Lenin được đón nhận giải thưởng của chính quyền thành phố Saint Petersburg về chất lượng đào tạo.

Năm 2015 trường đứng vị trí số 3 giữa các cơ sở đào tạo kỹ thuật theo các tiêu chí xếp hạng của “Hoa tiêu xã hội” MIA “Nước Nga ngày nay” với sự tham gia của trung tâm nghiên cứu việc làm.