Các ngành và chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo thạcsĩ: 2 năm

Khoa

Mã ngành

Tên ngành

Chương trình đào tạo

Bộ môn

FRT

Khoa Kỹ thuật vô tuyến và viễn thông

11.04.01

Kỹ thuật vô tuyến

11.04.01-51

Định vị đối tượng và môi trường

РС

 

 

 

11.04.01-52

Các hệ thống vô tuyến dẫn đường

 

 

 

11.04.01-53

Các thiết bị viễn thong viba, quang học và số

ТОР

 

 

 

11.04.01-54

Các công nghệ và thiết bị sản xuất truyền hình

ТВ

11.04.02

11.04.02-51

Giám sát trạng thái các đối tượng

РС

 

 

 

11.04.02-52

Mạng viễn thong không dây

РЭС

11.04.03

Chế tạo và công nghệ thiết bị điện tử

11.04.03-51

Công nghệ thông tin thiết kế các thiết bị điện tử

МИТ

 

 

 

11.04.03-52

Thiết kế kỹ thuật viba

РЭС

FEL
Khoa điệntử

11.04.04

Điện tử và điện tử nano

11.04.04-52

Điện tử vi ba và viễn thông

РТЭ

 

 

 

11.04.04-53

Khí cụ điện tử và thiết bị

ЭПУ

 

 

 

11.04.04-76

Vật lý điện tử

ФЭТ

 

 

 

11.04.04-77

Quang tử vô tuyến

11.04.04-62

Điện tử nano và quang tử

МНЭ

 

 

 

11.04.04-63

Các hệ thống điện tử nano và vi mạch

11.04.04-41

Bán dẫn quang điện tử

Б_ОЭ

 

 

 

11.04.04-43

Lượng tử và quang điện tử

КЭОП

 

 

 

11.04.04-44

Năng lượng mặt trời di thể

28.04.01

Công nghệ nano và kỹ thuật vi mạch

28.04.01-01

Kỹ thuật nano và vi mạch

МНЭ

 

 

 

28.04.01-02

Chẩn đoán công nghệ nano

FKTI
Khoa Công nghệ máy tính và thong tin

09.04.01

Tin học và kỹ thuật tính toán

09.04.01-51

Tin học và kỹ thuật máy tính

САПР

 

 

 

09.04.01-56

Tự động hóa thiết kế trong điện tử và chế tạo máy

09.04.01-62

Hệ thống và công nghệ nhận tạo phân phối

ВТ

 

 

 

09.04.01-63

Chương trinh đảm bảo các hệ thống tin học và tính toán

 

09.04.01-61

Công nghệ máy tính vi mạch: hệ thống trên chip

09.04.02

Hệ thống và công nghệ thông tin

09.04.02-52

Quản lý dự án IT và sản phẩm

АПУ

 

 

 

09.04.02-54

Tổ hợp tính toán hệ phân tán theo thời gian thực

АСОИУ

09.04.04

Kỹ thuật phần mềm

09.04.04-51

Phát triển hệ thống phần mềm phân phối

МОЭВМ

01.04.02

Toán – Tin ứng dụng

01.04.02-79

Đảm bảo toán học và chương trình cho máy tính

27.04.03

Phân tích và quản lý hệ thống

27.04.03-01

Công thái học

АСОИУ

FKTI, FEA

Khoa Công nghệ máy tính và tin học,

KhoaKỹ thuật điệnvà tự động hóa

27.04.04

Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

27.04.04-54

Điều khiển và công nghệ thông tin trong các hệ thống kỹ thuật

АПУ

 

 

 

27.04.04-51

Tự động hóa và điều khiển các tổ hợp sản xuất và vật thể động

САУ

 

 

 

27.04.04-52

Hệ thống tự động hóa điều khiển thiết bị tàu

27.04.04-53

Hệ thống thông tin tàu thủy và điều khiển

КСУ

ФЭА
Khoa Kỹ thuật điện và tự động hóa

13.04.02

Điện năng lượng và kỹ thuật điện

13.04.02-51

Công nghệ điện

ЭТПТ

 

 

 

13.04.02-52

Tự động hóatổ hợp và hệ thống cơ điện

РАПС

FIBS
Khoa các hệ thống thong tin đo lườngvà kỹ thuật y sinh

12.04.01

Chế tạo thiết bị

12.04.01-41

Thiết bị và phương pháp kiểm đinh chất lượng và chẩn đoán

ЭУТ

 

 

 

12.04.01-42

Hệ thống và thiết bị âm thanh

12.04.01-45

Công nghệ dẫn đường tích hợp

ЛИНС

 

 

 

12.04.01-44

Công nghệ đo lường Laser

12.04.01-46

Hệ thống đo lường và tính toán cục bộ

ИИСТ

 

 

 

12.04.01-47

Các hệ thống đo lường thích nghi

12.04.04

Hệ thống và công nghệ y sinh

12.04.01-41

Các hệ thống và công nghệ trong thiết bị thay ghép và phục hồi chức năng

БТС

 

 

 

12.04.01-42

Các hệ thống công nghệ thông tin trong các các cơ sở y tế

12.04.01-45

Hệ thống và công nghệ kỹ thuật y sinh bảo vệ môi trường

ИЗОС

 

 

 

12.04.01-44

Vật liệu sinh học tương thích

ФХ

FEM
Khoa Kinh tế và quản trị

38.04.02

Quản trị

38.04.02-52

Quản trị đổi mới

ИМ

 

 

 

38.04.02-53

Quản lý khủng hoảng

ПЭ

27.04.02

Quản lý chất lượng

27.04.02-01

Hệ thống tích hợp quản lý chất lượng

МСК