Các khoa đào tạo của trường đại học tổng hợp kỹ thuật Điện LETI

Khoa kỹ thuật vô tuyến và điện tử viễn thông (ФРТ)

Khoa điện tử (ФЭЛ)

Khoa kỹ thuật máy tính và tin học (ФКТИ)

Khoa kỹ thuật điện và tự động hóa (ФЭА)

Khoa các hệ thống thông tin đo lường và kỹ thuật y sinh (ФИБС)

Khoa kinh tế và quản trị (ФЭМ)

Khoa xã hội (ГФ)

Bộ môn quân sự chung

Bộ môn tiếng Nga (РЯ)