Học tập tại LETI

Đặc điểm giáo dục nổi bật của chúng tôi chính là môi trường khoa học lâu đời của các thế hệ các nhà khoa học nổi tiếng. Giáo dục cơ bản của ETU là sự tổng hòa của các kỹ năng thực tế mang tính đột phá.

Với truyền thống đào tạo lâu đời, nhà trường đã thu hút nhiều sinh viên đến từ các quốc gia  khác nhau trên thế giới đến học tập và nghiên cứu.

Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, cũng như các chương trình hợp tác giáo dục quốc tế.

Chúng tôi luôn chú trọng đào tạo cho sinh viên các kỹ năng về nghề nghiệp sau này, đảm bảo cho sinh viên có đủ sức cạnh tranh trong tình hình thị trường việc làm sôi động và ngày càng đòi hỏi chất lượng cao.

Cá nhân hóa việc học công nghệ: với đội ngũ giảng viên đầy nhiệt huyết luôn truyền cảm hứng cho sinh viên, hướng tới một môi trường giáo dục tận tâm, chuyên nghiệp và năng động.